Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 46 (trừ ngành Kế toán) - ĐHCQ, và các khóa cũ học kỳ cuối năm 2023

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 23/5/2023 đến 26/5/2023

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2023.

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp áp dụng cho sinh viên ĐHCQ, ĐHCQ-CLC.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 23/5/2023 đến 05/7/2023

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 10/7/2023 đến 14/7/2023

 

Các Khoa/Viện đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (2 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa đào tạo)

Từ 07/8/2023 đến 15/10/2023

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2023

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2024

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 17/10/2023

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 18/10/2023 đến 28/10/2023

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, IC3, chứng chỉ GDQP tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”.

Sinh viên nộp online

Ngày 14/11/2023

Hạn cuối khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa/Viện, phòng Đào tạo

Ngày 14/11/2023

Hạn cuối phòng Đào tạo nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT.

Phòng QLKH-HTQT, Phòng Đào tạo

Từ 24/11/2023 đến 29/11/2023

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

mục: Thực tập - Tốt nghiệp

Ngày 06/12/2023

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 15/12/2023 đến 19/12/2023

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

mục: Thực tập - Tốt nghiệp

Từ 19/12/2023

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử.

Portal sinh viên, mục “Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Từ 19/3/2024 đến 28/3/2024

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

(dự kiến)

Ban tổ chức