Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2020

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập VB2ĐHCQ các khóa: chi tiết

Các trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng chưa biết giảng viên hướng dẫn. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa chuyên ngành (sau ngày 01/12/2019): xem chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Kế toán:

- Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên theo lịch hẹn: xem chi tiết

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

 

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Tài chính:

- Sinh viên tập trung lúc 18h00 ngày 30/11/2019, tại phòng B213 (279 Nguyễn Tri Phương, quận 10) để được giảng viên hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

- Danh sách sinh viên được phân công bổ sung như sau:

Lê Nhất Tam (GVHD - Cô Từ Thị Kim Thoa - Điện thoại: 0983034936)

Phạm Ngọc Toàn  (GVHD - Thầy Quách Doanh Nghiệp - Điện thoại: 0903710323)

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực):

- Sinh viên tập trung lúc 18h15 ngày 26/11/2019, tại phòng B208 (279 Nguyễn Tri Phương, quận 10) để được giảng viên hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Luật

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công bổ sung vui lòng liên hệ cô Nguyễn Triều Hoa - Email: nthoa@ueh.edu.vn

Trần Quang Phú

Phan Dương Vương Quốc

Nguyễn Phương Thúy

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.