Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 21.1 – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 06/11/2020 đến 09/11/2020

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu  năm 2021;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 06/11/2020 đến 16/11/2020

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Ngày 22/11/2020

Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2020 (sinh viên đã đăng ký)

Ban coi thi

Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 04/01/2021 đến 08/01/2021

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.008 từ 18g00 đến 19g30)

Từ 04/01/2021 đến 28/03/2021

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 30/3/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 20/4/2021

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa, phòng Đào tạo

Từ 26/4/2021 đến 28/4/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến tại trang: www.online.ueh.edu.vn)

 

Tuần đầu tháng 05/2021

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 20/05/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2021 đến 26/5/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn