Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2021

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập VB2ĐHCQ các khóa: chi tiết

+ Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên dưới. Sinh viên vui lòng liên hệ với Khoa chuyên ngành: chi tiết

 

Khoa Tài chính:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

Thông tin buổi hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp chi tiết như sau:
Thời gian: 17h45 ngày 05/12/2020
Địa điểm: phòng B1-406 toà nhà B1,279 nguyễn Tri Phương Quận 10.
Sinh viên vui lòng theo dõi bằng Google Meet tại đây
 

 

Khoa Quản trị:

Sinh viên vui lòng truy cập website của Khoa Quản trị tại: http://som.ueh.edu.vn/

 

 

Khoa Kế toán:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing: (Chuyên ngành Ngoại thương)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết; Danh sách bổ sung

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

Khoa Luật kinh tế:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết; Danh sách bổ sung

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.