Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 22.1 – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2022

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 22.1 – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2022 như sau:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 05/11/2021 đến 08/11/2021

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu  năm 2022;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 05/11/2021 đến 20/12/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 27/12/2021 đến 29/12/2021

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 04/01/2022 đến 07/01/2022

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu qua email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn

Từ 04/01/2022 đến 27/03/2022

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 25/01/2022 đến 07/02/2022

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 29/3/2022

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Ngày 20/4/2022

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa đào tạo, phòng Đào tạo

Từ 25/4/2022 đến 28/4/2022

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến tại trang: www.student.ueh.edu.vn)

 

Tuần đầu tháng 05/2022

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2022

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 18/05/2022

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 25/5/2022 đến 26/5/2022

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ:

- Phụ trách kế hoạch: chuyên viên trần Duy Can; điện thoại: 0903 395 755; email: dcan@ueh.edu.vn

- Phụ trách quản lý kết quả học tập: chuyên viên Ngô Thị Lan, điện thoại: 0918 240 571;email: ntlan@ueh.edu.vn