Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.1 và các khóa cũ - Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2023

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 11/11/2022 đến 14/11/2022

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2023;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 11/11/2022 đến 21/11/2022

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 01/12/2022

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 06/12/2022

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa đào tạo)

Từ 12/12/2022 đến 16/12/2022

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 03/01/2023 đến 06/01/2023

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng Đào tạo (cơ sở A) (từ thứ 2 - thứ 6, (8g00 -11g00; 14g00 -16g00). Điện thoại liên hệ:

(028) 38 230 082 ext: 162

Từ 03/01/2023 đến 26/3/2023

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 16/01/2023 đến 29/01/2023

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 28/3/2023

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Ngày 26/4/2023

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa đào tạo

Từ 04/5/2023 đến 08/5/2023

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Tuần giữa tháng 5/2023

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2023)

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 17/05/2023

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2023 đến 25/5/2023

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 26/5/2023

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử tại portal sinh viên mục “Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Portal sinh viên