Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 24.1 – Văn bằng 2 ĐHCQ và các khóa cũ học kỳ đầu năm 2024

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 14/11/2023 đến 17/11/2023

Từ 07/11/2023 đến 10/11/2023

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2024;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

https://student.ueh.edu.vn

Từ 14/11/2023 đến 01/12/2023

Từ 07/11/2023 đến 17/11/2023

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 04/12/2023

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập

Thư ký khoa

Ngày 06/12/2023

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn theo thông báo của khoa

Thư ký khoa

Từ 11/12/2023 đến 15/12/2023

Các khoa phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 02/01/2024 đến 05/01/2024

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học

Từ thứ 2 - thứ 6, (8g00 -11g00; 14g00 - 16g00).

Từ 02/01/2024 đến 24/03/2024

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 02/02/2024 đến 18/02/2024

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 26/03/2024

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 03/4/2024 đến 17/4/2024

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”.

Sinh viên nộp online

Ngày 24/4/2024

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa đào tạo

Từ 06/5/2024 đến 09/5/2024

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2024

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2024)

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 16/05/2024

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2024 đến 27/5/2024

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 27/5/2024

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử tại portal sinh viên mục “Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Portal sinh viên