Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 22 – LTĐHCQ

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 22 – LTĐHCQ tại Hội trường A1.16 – 59 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 vào lúc 15g00, thứ Bảy, ngày 20/10/2018.

 

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.