Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2019

Lưu ý: Thời gian thực tập LTĐHCQ các khóa: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế- Marketing

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp:

- Chuyên ngành Ngoại thương (Cập nhật 16g20 ngày 06/12/2018 ): xem chi tiết

- Chuyên ngành Thương mại (Cập nhật 8g20 ngày 04/12/2018 ): xem chi tiết

- Chuyên ngành Marketing (Cập nhật 8g20 ngày 04/12/2018 ): xem chi tiết

- Danh sách bổ sung

- Chuyên ngành Ngoại thương (Cập nhật 16g20 ngày 06/12/2018 ): xem chi tiết

- Chuyên ngành Thương mại (Cập nhật 8g20 ngày 04/12/2018 ): xem chi tiết

- Chuyên ngành Marketing (Cập nhật 8g20 ngày 04/12/2018 ): xem chi tiết

- Cập nhật chỉnh sửa email Thầy Trần Hồng Hải - haith@ueh.edu.vn

 

Khoa Ngân hàng

Lịch triển khai kế thực tập của sinh viên chuyên ngành Ngân hàng - LTĐHCQ cụ thể như sau:

- Thời gian: Lúc 17h45, ngày 26/11/2018 (Thứ Hai); Lúc 17h45, ngày 05/12/2018 (Thứ Tư);

- Địa điểm: HT A.116  - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 Phòng B407, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

- Cập nhật số điện thoại cô Nguyễn Thị Hồng Nhung: 0787365678

- Chương trình viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

- Vào lúc 18h00 thứ 2, ngày 26/11/2019, sinh viên các khóa chuyên ngành Tài chính tập trung tại phòng B1.11 [279 Nguyễn Tri Phương, quận 10], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp (Cập nhật 8g00, ngày 11/12/2018, bao gồm danh sách bổ sung): xem chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

- Lịch triển khai kế hoạch thực tập, phổ biến yêu cầu viết Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Kế toán cho sinh viên VB2ĐHCQ-K19B, LTĐHCQ-K22 và các khóa cũ được tổ chức ngày 27/11/2018 tại Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, từ lúc 18g00 đến 20g30.

 

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp(Cập nhật 08g15, ngày 04/12/2018): xem chi tiết

- Danh sách phân công bổ sungxem chi tiết

 

- Sinh viên thuộc nhóm hướng dẫn của các Thầy / Cô gồm: Thầy Huy, Cô Hồng, Cô Quỳnh, Cô Thoa, Cô Hạnh. Sinh viên vui lòng liên hệ sau ngày 02/12/2018.

 

 

Khoa Quản trị

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

- Danh sách phân công bổ sung: sinh viên vui lòng liên cô Hiếu [Thư ký Khoa]-028 38 231 594