Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 23.1 – LTĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên tại Hội trường A1.16 – 59 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 chi tiết như sau:

 

TT

Khóa / Hệ

Thời gian

1

Khóa 20A – VB2ĐHCQ

13g30, thứ Bảy, ngày 19/10/2019

2

Khóa 23.1 – LTĐHCQ

15g00, thứ Bảy, ngày 19/10/2019

 

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên để tham dự buổi hướng dẫn.