Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2019

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập LTĐHCQ các khóa: chi tiết

+ Các trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng chưa biết giảng viên hướng dẫn. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa chuyên ngành: xem chi tiết

 

Khoa Tài chính

Sinh viên tập trung lúc 18h00 ngày 16/7/2019, tại phòng D210 (196 Trần Quang Khải, quận 1) để được giảng viên hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

 

Khoa Quản trị

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Ngân hàng

Khoa Ngân hàng thông báo nội dung triển khai kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt
nghiệp cho sinh viên khóa 22-LTĐHCQ, cụ thể như sau:
Đối tượng: Toàn thể sinh viên khóa 22- LTĐHCQ đợt 2 Chuyên ngành Ngân hàng
Thời gian: 17g30 ngày 25/7/2019 (Thứ Năm).
Địa điểm: VP. Khoa Ngân hàng, Phòng D204, 196 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1.

 

 

 

Khoa Kế toán

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn, bao gồm

- Chuyên ngành Ngoại thương: xem chi tiết

+ Danh sách bổ sung: xem chi tiết

- Chuyên ngành Marketing: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.