Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2021

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập LTĐHCQ các khóa: chi tiết

+ Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên dưới. Sinh viên vui lòng liên hệ với Khoa chuyên ngành: chi tiết

 

 

Khoa Kế toán:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

 

Khoa Quản trị:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

Khoa Tài chính:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

Do số lượng sinh viên ít (07 sinh viên), Khoa Tài chính sẽ tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến (online). Sinh viên vui lòng liên hệ Thầy Dương Kha [0903000074] để biết thông tin chi tiết.

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing: (Chuyên ngành Ngoại thương)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết; Danh sách bổ sung

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.