Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2020

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập LTĐHCQ các khóa: chi tiết

+ Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên dưới. Sinh viên vui lòng liên hệ với Khoa chuyên ngành: chi tiết

 

Khoa Tài chính:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

Vào lúc 18h00 ngày 17/7/2020, sinh viên Chuyên ngành Tài chính khóa K20B, K21.1VB2 ĐHCQ và K22, K23.2 LT ĐHCQ, tập trung tại phòng B2-109 [279 Nguyễn Tri Phương, Q.10], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 

 

 

Khoa Kế toán:

Vào lúc 18g00 ngày 28/7/2020, sinh viên LTĐHCQ và VB2ĐHCQ các khóa đã đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp tập trung tại phòng B1-302 [tòa nhà mới, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết.

 

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: File1(K22)File2(K23.2)

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing: (Chuyên ngành Ngoại thương)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.