Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 25.1 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2022

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 25.1 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2022 như sau:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 26/11/2021 đến 29/11/2021

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2022;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 26/11/2021 đến 20/12/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 22/12/2021

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 24/12/2021

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 27/12/2021 đến 29/12/2021

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 04/01/2022 đến 07/01/2022

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Đăng ký cấp giấy giới thiệu thực tập qua mail: qldt_ctsv@ueh.edu.vn

Từ 04/01/2022 đến 27/03/2022

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 25/01/2022 đến 07/02/2022

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 29/03/2022

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Ngày 20/4/2022

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa đào tạo

Từ 25/4/2022 đến 28/4/2022

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến tại trang www.student.ueh.edu.vn)

Phòng Đào tạo

Tuần đầu tháng 5/2022

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2022)

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 18/05/2022

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 25/5/2022 đến 26/5/2022

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.daotao.ueh.edu.vn

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ:

- Phụ trách kế hoạch: chuyên viên trần Duy Can; điện thoại: 0903 395 755; email: dcan@ueh.edu.vn

- Phụ trách quản lý kết quả học tập: chuyên viên Ngô Thị Lan, điện thoại: 0918 240 571;email: ntlan@ueh.edu.vn