Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 25.2 và các khóa cũ - Liên thông ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2022

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 24/6/2022 đến 27/6/2022

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối 2022;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 24/6/2022 đến 04/7/2022

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 07/7/2022

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 08/7/2022

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

Website các khoa đào tạo

Từ 11/7/2022 đến 16/7/2022

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 08/08/2022 đến 12/08/2022

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng Đào tạo (cơ sở A) (từ thứ 2 - thứ 6, (8g00 -11g00; 14g00 -16g00). Điện thoại liên hệ:

(028) 38 230 082 ext: 162

Từ 08/08/2022 đến 16/10/2022

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2022

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2023)

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 20/9/2022 đến 27/9/2022

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”.

Sinh viên nộp online

Ngày 18/10/2022

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 08/11/2022

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa

Từ 24/11/2022 đến 29/11/2022

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp;

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 07/12/2022

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 12/12/2022 đến 14/12/2022

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.daotao.ueh.edu.vn