Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 26.2 – Liên thông ĐHCQ, và các khóa cũ học kỳ cuối năm 2023

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 20/6/2023 đến 23/6/2023

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối 2023;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 20/6/2023 đến 30/6/2023

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 06/7/2023

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 07/7/2023

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.student.ueh.edu.vn

Từ 11/7/2023 đến 16/7/2023

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 07/8/2023 đến 11/8/2023

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng Đào tạo (cơ sở A) (từ thứ 2 - thứ 6, (8g00 -11g00; 14g00 -16g00). Điện thoại liên hệ:

(028) 38 230 082 ext: 162

Từ 07/08/2023 đến 15/10/2023

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2023

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2024)

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 17/10/2023

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Từ 18/10/2023 đến 28/10/2023

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ

Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”

Ngày 14/11/2023

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa

Từ 24/11/2023 đến 29/11/2023

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp;

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

mục: Thực tập - Tốt nghiệp

Ngày 06/12/2023

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 15/12/2023 đến 19/12/2023

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

mục: Thực tập - Tốt nghiệp

Từ 19/12/2023

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử.

Portal sinh viên, mục “Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Từ 19/3/2024 đến 28/3/2024

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

(dự kiến)

Ban tổ chức