Đang xử lí...

Công bố danh sách lớp K40- Đại học chính quy (cập nhật ngày 19/9/2014)

Trường công bố danh sách lớp K40 - Đại học chính quy (cập nhật lúc 16g00 ngày 18/9/2014): xem

Xem thời khóa biểu tại: http://qlgd.ueh.edu.vn/ hoặc tải tại đây: tải

Sinh viên xem danh lớp được bố trí và học đúng thời khóa biểu quy định.

Các vấn đề liên quan đến thời khóa biểu, danh sách lớp chất lượng cao: liên hệ cô Thanh Tâm: ĐT: 08.38230082 ext 124.

Thông báo về việc đóng bổ sung học phí lớp chất lượng cao: Tải thông báo

Các thắc mắc về lớp học, sinh viên gửi thông tin đến email tuyensinh@ueh.edu.vn (Vui lòng ghi rõ thông tin: họ tên, điện thoại, mã sinh viên và nội dung thắc mắc) hoặc liên hệ: 08.38.230.082 ext 153 (gặp thầy Trung), 143 (gặp thầy Thái)

 

Các vấn đề liên quan lớp Cử nhân tài năng: liên hệ cô Hồng, điện thoại 54.465.555