Đang xử lí...

Thông báo Kết quả thi chuẩn tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (Thi ngày 03/12/2023)

Stt

SBD

Họ tên

Điểm thi

Thi gốc

Làm tròn

1

1

Lưu Hồng Ân

9.8

10

2

2

Ngô Trâm Anh

9.8

10

3

3

Nguyễn Thụy Quỳnh Châu

8.4

8.5

4

4

Võ Thị Diệu

10

10

5

5

Nguyễn Mỹ Dung

8

8

6

6

Nguyễn Thị Thu Hà

8.6

8.5

7

7

Vũ Gia Hoà

9.6

9.5

8

8

Tạ Thị Lan Khanh

7.6

7.5

9

9

Đặng Hoài Nam

Vắng

Vắng

10

10

Trương Thị Kim Ngân

Vắng

Vắng

11

11

Tô Kim Ngọc

Vắng

Vắng

12

12

Nguyễn Thị Bé Ngọc

9.8

10

13

13

Nguyễn Nhật Quang

Vắng

Vắng

14

14

Đỗ Ngọc Thành Sơn

8.6

8.5

15

15

Nguyễn Sơn

8.4

8.5

16

16

Võ Hồng Thu

9

9

17

17

Trần Thanh Thuận

9.4

9.5

18

18

Đỗ Cao Trí

8.8

9

19

19

Đào Thị Ngọc Trúc

8.4

8.5

20

20

Huỳnh Thanh Tuyền

9.6

9.5

21

21

Nguyễn Thị Thanh Xuân

9.8

10

22

22

Lê Thị Huỳnh Mai

Vắng

Vắng

23

23

Lê Ngọc Hân

Vắng

Vắng

Ghi chú: Điểm đạt là từ 5.0 trở lên