Đang xử lí...

Thông báo Kết quả thi chuẩn tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (Thi ngày 05/03/2023)

 

Stt

SBD

Họ tên

Điểm thi

Thi gốc

Làm tròn

1

1

Nguyễn Linh Chi

9.8

10

2

2

Mai Ngọc Định

7.2

7

3

3

Trần Lâm Minh Đức

Vắng

Vắng

4

4

Lâm Thị Mỹ Duyên

10

10

5

5

Lý Nguyễn Ngọc Hân

10

10

6

6

Hoàng Thị Hoa

8.8

9

7

7

Bùi Thanh Hoa

9.2

9

8

8

Phạm Thị Hương

9

9

9

9

Nay Trần Khánh Linh

9.4

9.5

10

10

Đỗ Thị Trang Ly

8.6

8.5

11

11

Lê Trà Mi

5.4

5.5

12

12

Trần Thị Kim Ngân

8.6

8.5

13

13

Nguyễn Hoàng Ngân

9.6

9.5

14

14

Nguyễn Thị Nhung

5.8

6

15

15

Nguyễn Thanh Phong

8.4

8.5

16

16

Nguyễn Thị Linh Phương

9.4

9.5

17

17

Nguyễn Vũ Tâm

7.4

7.5

18

18

Nguyễn Ngọc Thạch

7.6

7.5

19

19

Châu Văn Thưởng

9.2

9

20

20

Lê Thùy Trang

Vắng

Vắng

21

21

Nguyễn Đăng Trình

9.6

9.5

22

22

Nguyễn Thị Kim Tuyến

8.2

8

23

23

Trương Thị Thanh Tuyền

9.4

9.5

24

24

Lê Thị Thanh Tuyền

8.8

9

25

25

Phạm Thị Thanh Tuyết

7

7

26

26

Lê Nguyễn Thanh Vân

7

7

27

27

Trần Thị Hồng Xuân

9.6

9.5

 

Ghi chú: Điểm đạt là từ 5.0 trở lên