Đang xử lí...

Thông báo Kết quả thi chuẩn tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (Thi ngày 28/05/2023)

Stt

SBD

Họ tên

Điểm thi

Thi gốc

Làm tròn

1

1

Nguyễn Lưu Bảo An

9.40

9.5

2

2

Lê Phương Bảnh

9.20

9

3

3

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

9.40

9.5

4

4

Lê Thị Bích Hằng

9.60

9.5

5

5

Nguyễn Phú Hiệp

9.40

9.5

6

6

Vũ Gia Hòa

9.40

9.5

7

7

Hồ Thị Huệ

9.60

9.5

8

8

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

9.60

9.5

9

9

Tô Nguyễn Phi Khanh

8.80

9

10

10

Nguyễn Khả Kỳ

8.60

8.5

11

11

Lê Thị Mỹ Lan

Vắng

Vắng

12

12

Trần Hoàng Lộc

Vắng

Vắng

13

13

Huỳnh Ngọc Mai Ly

9.40

9.5

14

14

Nguyễn Thị Thiên Lý

7.80

8

15

15

Nguyễn Thị Thảo Nhân

8.40

8.5

16

16

Nguyễn Thị Thùy Nhi

9.60

9.5

17

17

Nguyễn Hữu Phát

8.80

9

18

18

Hà Lợi Phúc

8.60

8.5

19

19

Nguyễn Thị Thanh Tâm

8.80

9

20

20

Nguyễn Tiêu Thiên Tâm

Vắng

Vắng

21

21

Phan Ngọc Phương Thảo

8.80

9

22

22

Lê Thị Thiện

9.60

9.5

23

23

Phạm Đình Cẩm Thúy

9.60

9.5

24

24

Đoàn Hữu Thùy

9.60

9.5

25

25

Nguyễn Thị Minh Tiến

Vắng

Vắng

26

26

Nguyễn Thị Thanh Trâm

8.80

9

27

27

Huỳnh Thị Ngọc Tuyền

9.60

9.5

28

28

Nguyễn Văn Vui

Vắng

Vắng

 

Ghi chú: Điểm đạt là từ 5.0 trở lên