Đang xử lí...

Đăng ký nhận thông tin về tuyển sinh

Thí sinh đăng ký thông tin cá nhân: Họ tên, e-mail, điện thoại. Hệ thống sẽ tự động gửi khi Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có thông báo tuyển sinh khóa mới: đăng ký