Đang xử lí...

Thông báo cách xem thời khóa biểu Khóa 25.2 - Văn bằng 2 Đại học chính quy, khóa 27.2 - Liên thông Đại học chính quy

Sinh viên tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

 

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viênMật khẩu (đã cung cấp qua email)

 

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vnMật khẩu (đã cung cấp qua email)

 

Tra cứu lịch học

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Lịch học

+ Chọn Năm học = 2023Học kỳ = Học kỳ đầu.

+ Chọn tab "TKB Tuần" để xem Lịch học, hình thức học mỗi buổi học (Tập trung/Online/LMS/...) theo tuần.

+ Chọn tab "TKB Thứ - Tiết" để xem Lịch học tổng quát tất cả các môn học. 

+ Ngày bắt đầu học: 03/01/2023

 

Tra cứu học phí

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Tài chính sinh viên

+ Tài khoản chưa ghi nhận thông tin học phí. Sinh viên vui lòng gửi thông tin hóa đơn, sao kê, hoặc biên lai nộp học phí đến phòng Kế toán, Mr. Khải - tqkhai@ueh.edu.vn

 

Lưu ý:

+Thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước và sau Tết:

* Tuần lễ ngay trước Tết: từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023
* Tuần lễ ngay sau Tết: từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023
* Xem chi tiết thông báo: tại đây 

+ Sinh viên học đúng giảng đường ghi nhận trong tài khoản để đảm bảo có tên trong danh sách lớp, đánh giá điểm quá trình, các dịch vụ trực tuyến LMS, MS Team hoặc thi online.

+ Sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin, gồm:

            tại website phòng Đào tạo daotao.ueh.edu.vn

            hoặc email sinh viên @st.ueh.edu.vn

            hoặc điện thoại đã đăng ký khi nộp hồ sơ xét tuyển.

+ Dự kiến đăng ký học phần cho học kỳ cuối 2023, phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website vào tháng 5/2023.