Đang xử lí...

Công bố thông tin thời khóa biểu Khóa 27.1 - Liên thông Đại học chính quy

Sinh viên tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

 

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viênMật khẩu (đã cung cấp qua email đăng ký khi xét hồ sơ)

 

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vnMật khẩu (đã cung cấp qua email đăng ký khi xét hồ sơ)

 

Tra cứu lịch học

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Lịch học

+ Chọn Năm học = 2022Học kỳ = Học kỳ cuối.

+ Chọn tab "TKB Tuần" để xem Lịch học, hình thức học mỗi buổi học (Tập trung/Online/Hybrid learning/LMS/...) theo tuần.

+ Chọn tab "TKB Thứ - Tiết" để xem Lịch học tổng quát tất cả các môn học.

+ Ngày bắt đầu học: 11/07/2022

 

Tra cứu học phí

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Tài chính sinh viên

+ Tài khoản chưa ghi nhận thông tin học phí. Sinh viên vui lòng gửi thông tin hóa đơn, sao kê, hoặc biên lai nộp học phí đến phòng Kế toán, Mr. Khải - tqkhai@ueh.edu.vn

 

Lưu ý:

+ Tài khoản truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/; email UEH và mật khẩu email UEH: Trường gửi qua email đăng ký khi xét hồ sơ. Sau 18g00, ngày 07/07/2022, nếu sinh viên chưa nhận được tài khoản vui lòng gửi yêu cầu đến Ms. Thiên Trinh - trinhvt@ueh.edu.vn

+ Sau ngày 14/07/2022, nếu sinh viên trúng tuyển nhưng chưa đóng học phí, Trường xem như thí sinh từ chối nhập học.

+ Sinh viên học đúng giảng đường ghi nhận trong tài khoản để đảm bảo có tên trong danh sách lớp, đánh giá điểm quá trình, các dịch vụ trực tuyến LMS, MS Team hoặc thi online.

+ Sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin, gồm:

            tại website phòng Đào tạo daotao.ueh.edu.vn

            hoặc email sinh viên @st.ueh.edu.vn

            hoặc điện thoại đã đăng ký khi nộp hồ sơ xét tuyển.

+ Dự kiến đăng ký học phần cho học kỳ đầu 2023, phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website vào tháng 10/2022.