Đang xử lí...

Thông báo đối tượng, chỉ tiêu xét tuyển vào chuyên ngành Khoá 47 – ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tuyển vào chuyên ngành trong phiên họp ngày 24 tháng 3 năm 2022, Trường thông báo đến các Ông/Bà Trưởng khoa/viện, các đơn vị liên quan và sinh viên Khoá 47 – ĐHCQ về việc xét tuyển vào chuyên ngành như sau:

 

1. Đối tượng xét tuyển vào chuyên ngành

Sinh viên Khoá 47 – ĐHCQ (chưa xét chuyên ngành) thuộc diện đủ điều kiện xét vào giai đoạn chuyên ngành tương ứng với ngành đã trúng tuyển;

 

2. Chỉ tiêu xét tuyển vào chuyên ngành

TT

Ngành/chuyên ngành

Khoa/Viện đào tạo

Chỉ tiêu

 1.  

Kinh tế học ứng dụng

Kinh tế

100-140

 1.  

Kinh tế chính trị

LLCT

20-40

 1.  

Kinh tế đầu tư

Kinh tế

40-60

 1.  

Thẩm định giá và quản trị tài sản

Kinh tế

70-90

 1.  

Quản trị

Quản trị

300-320

 1.  

Quản trị chất lượng

Quản trị

90-110

 1.  

Quản trị khởi nghiệp

Quản trị

70-90

 1.  

Quản trị công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo

40-60

 1.  

Kinh doanh quốc tế

KDQTM

200-250

 1.  

Ngoại thương

KDQTM

30-80

 1.  

Tài chính công

Tài chính công

40-60

 1.  

Quản lý thuế

Tài chính công

40-60

 1.  

Thuế trong kinh doanh

Tài chính công

40-60

 1.  

Quản trị hải quan-ngoại thương

Tài chính công

100-120

 1.  

Tài chính

Tài chính

90-110

 1.  

Đầu tư tài chính

Tài chính

40-60

 1.  

Ngân hàng

Ngân hàng

90-110

 1.  

Thị trường chứng khoán

Ngân hàng

40-60

 1.  

Ngân hàng đầu tư

Ngân hàng

40-60

 1.  

Ngân hàng quốc tế

Ngân hàng

40-60

 1.  

Quản trị tín dụng

Ngân hàng

40-60

 1.  

Tài chính quốc tế

Tài chính

80-110

 1.  

Quản trị rủi ro tài chính

Tài chính

40-60

 1.  

Kế toán công

Kế toán

40-60

 1.  

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

520-540

 1.  

Quản trị lữ hành

Du lịch

110-130

 1.  

Quản trị du thuyền

Du lịch

40-60

 1.  

Quản trị khách sạn

Du lịch

110-130

 1.  

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Du lịch

70-90

 1.  

Toán tài chính

TTK

90-110

 1.  

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

TTK

40-60

 1.  

Hệ thống thông tin kinh doanh

CNTTKD

80-90

 1.  

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

CNTTKD

33-45

 

Sinh viên xem thêm Lịch giới thiệu và giải đáp cho sinh viên khóa 47 - Hệ ĐHCQ về các chuyên ngành: xem chi tiết