Đang xử lí...

Thông báo số liệu đăng ký nguyện vọng vào ngành, chuyên ngành Khóa 44 – ĐHCQ và thời gian điều chỉnh nguyện vọng

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên thông báo số lượng đăng ký nguyện vọng ngành, chuyên ngành và thời gian điều chỉnh nguyện vọng:

  1. Số lượng đăng ký nguyện vọng ngành, chuyên ngành: xem bảng thống kê nguyện vọng bên dưới;
  2. Thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng: từ 08g00 ngày 13/06/2019 đến 16g00 ngày 17/06/2019 trên trang online.ueh.edu.vn
  3. Đối tượng đăng ký đợt điều chỉnh nguyện vọng:

-Sinh viên đăng ký không đúng chuyên ngành của ngành trúng tuyển;

-Sinh viên có nhu cầu điều chỉnh;

-Sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng;

  1. Thời gian và địa điểm nộp phiếu đăng ký nguyện vọng.

 

Ngày nộp phiếu

Giờ nộp phiếu

Các lớp sinh viên

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

08g00 – 09g00

01 – 20.

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

14h00 – 15g00

21 – 47.

Địa điểm:  Hội trường Chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

 

Lưu ý:

-         Khi điều chỉnh nguyện vọng chú ý chỉ tiêu của chuyên ngành muốn điều chỉnh so với số liệu đăng ký của các nguyện vọng;

-         Sinh viên phải in phiếu đăng ký nguyện vọng (lần đăng ký sau cùng) để nộp đúng thời gian quy định. Kể cả sinh viên không điều chỉnh nguyện vọng phải kiểm tra lại nguyện vọng đã đăng ký và in phiếu đăng ký nguyện vọng.

-         Ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu đăng ký xét ngành;

-         Sinh viên phải trực tiếp đến nộp phiếu đăng ký và ký tên vào danh sách. Trường hợp nhờ người khác nộp giúp, sinh viên phải tự in phiếu, ký tên trực tiếp vào phiếu (mặt sau phiếu đăng ký nguyện vọng ghi rõ ủy quyền cho người có họ tên, mối quan hệ), người được ủy quyền khi đến nộp phiếu phải xuất trình thẻ sinh viên, CMND/CCCD của cá nhân và ký thay vào danh sách).

-         Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên hủy kết quả đăng ký các trường hợp đã đăng ký nhưng không nộp phiếu đăng ký nguyện vọng đúng thời gian quy định hoặc đăng ký không đúng chuyên ngành của ngành trúng tuyển theo quy định.

-         Các trường hợp vi phạm quy định đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định.

 

Bảng thống kê đăng ký nguyện vọng khóa 44 – ĐHCQ

(tính đến 16g00, 12/6/2019)

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

NV 1

NV 2

NV 3

1

Kinh tế đầu tư (IE)

145

118

199

92

2

Quản lý nguồn nhân lực (NS)

100

241

87

51

3

Thẩm định giá (TG)

135

29

96

177

4

Bất động sản (BD)

90

65

77

136

5

Quản trị (AD)

315

410

25

24

6

Quản trị chất lượng (CL)

100

19

344

76

7

Quản trị khởi nghiệp (EM)

50

19

79

352

8

Tài chính công (PF)

90

06

68

347

9

Quản lý Thuế (TX)

40

10

30

136

10

Tài chính (FN)

220

422

87

13

11

Ngân hàng (NH)

240

121

365

58

12

Kế toán công (KO)

50

 00

79

586

13

Kế toán doanh nghiệp (KN)

500

339

328

09

14

Kiểm toán (KI)

150

332

267

74

 

Tổng cộng

 

2,131

2,131

2,131

 

Lưu ý: Một số sinh viên đăng ký chuyên ngành xét không đúng với chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển. Sinh viên lưu ý đăng nguyện vọng xét chuyên ngành tương ứng với ngành đã trúng tuyển, thì phiếu đăng ký mới hợp lệ. Vui lòng xem hướng dẫn dưới đây để điều chỉnh.

Lớp sinh viên

Ngành trúng tuyển

Chuyên ngành đăng ký

Chỉ tiêu

DH44DC001 – DH44DC010

Kinh tế

Kinh tế đầu tư (IE)

145

Quản lý nguồn nhân lực (NS)

100

Thẩm định giá (TG)

135

Bất động sản (BD)

90

 

 

 

 

DH44DC011 – DH44DC020

Quản trị kinh doanh

Quản trị (AD)

315

Quản trị chất lượng (CL)

100

Quản trị khởi nghiệp (EM)

50

 

 

 

 

DH44DC021 – DH44DC032

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính công (PF)

90

Quản lý thuế (TX)

40

Tài chính (FN)

220

Ngân hàng (NH)

240

 

 

 

 

DH44DC033 – DH44DC047

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp (KN)

500

Kế toán công (KO)

50

Kiểm toán (KI)

150

 

a. Thứ tự ưu tiên xét tuyển

-Điểm trung bình xét tuyển vào ngành, chuyên ngành (ĐTB_XCN);

-Chỉ tiêu ngành, chuyên ngành đã thông báo.

 

b. Cách thức xét tuyển

-Các nguyện vọng (từ 1 đến 3) của sinh viên có giá trị xét tuyển như nhau. Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

-Trong trường hợp sinh viên không đạt cả 3 nguyện vọng, sinh viên đăng ký lại nguyện vọng vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu xét tuyển.

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Trần Duy Can – dcan@ueh.edu.vn