Đang xử lí...

Thông báo danh sách xét Ngành/Chuyên ngành cho sinh viên diện cử tuyển Khóa 40 - ĐHCQ

Mã Lớp SV

MSSV

Họ

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành cử đi học

Ghi chú

DH40DC070

31131020149

Rơ Châm

Vúc

10/10/1993

Gia Lai

KTKHDT

Đã xét KTKHDT

DH40DC071

31131021391

Y

Hồng

03/10/1992

Kon Tum

Kinh tế

 

DH40DC072

31131021427

Thị

Trinh

26/08/1994

Bình Phước

KTNN&PTNT

 

DH40DC071

31141020605

Lê Thị Huỳnh

Như

13/10/1995

Tây Ninh

KTNNL

Đã xét KTNNL

DH40DC071

31141020658

Nông Thị

Nga

22/10/1995

Bình Phước

Kinh tế

 

DH40DC071

31141020686

Trần Văn

Hiếu

23/12/1993

Bình Phước

Kinh tế

 

DH40DC072

31141021239

Rơ Lan

Hích

04/08/1993

Gia Lai

KTNN&PTNT

 

DH40DC072

31141021469

Điểu Hoàng

Tuấn

1995

Bình Phước

Kinh tế

 

Lưu ý:

+Sinh viên được địa phương cử đi học chuyên ngành Kinh tế NN&PTNT, liên hệ Sở Nội vụ tỉnh để xác định lại chuyên ngành học;

+Các sinh viên được địa phương cử đi học ngành Kinh tế, liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) để được hướng dẫn xác định chuyên ngành học cụ thể.

Chi tiết sinh viên liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) gặp Thầy Can hoặc gọi số 38 230 082 – ext 141 để được hướng dẫn.