Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét ngành/chuyên ngành Khóa 41 - ĐHCQ

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét điểm chuẩn vào ngành/chuyên ngành Khóa 41 – ĐHCQ ngày 09 tháng 12 năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên thông báo kết quả xét ngành/chuyên ngành Khóa 41 - ĐHCQ như sau:

 

1. Danh sách xét chuyên ngành: xem danh sách

- Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 19/12/2016 đến 16g00 ngày 21/12/2016.

- Thời gian đóng phí: từ ngày 19/12/2016 đến 13/01/2017.

 

 2. Sinh viên trong các diện sau đến Phòng Quản lý đào tạo – CTSV nộp lại phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển (mẫu phiếu đăng ký có tại phòng QLĐT-CTSV):

- Sinh viên tràn cả 03 nguyện vọng hoặc chưa nộp phiếu đăng ký nguyện vọng: xem danh sách.

- Sinh viên đăng ký nguyện vọng 01 vào chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do chuyên ngành này không đủ số lượng mở lớp): xem danh sách

          Thời gian nộp phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển: trong ngày 15/12/2016 (Sáng: 8g00 – 11g00; Chiều: 14g00 – 16g00). Sinh viên có thể đến đăng ký sớm kể từ lúc thông báo (Thứ Hai, 12/12/2016).

Lưu ý: Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi đến đăng ký lại (không giải quyết đăng ký thay).

Kết quả xét đợt 2 sẽ công bố trên website dự kiến lúc 14g00, ngày 19/12/2016 hoặc SV xem trong tài khoản cá nhân.

 

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem

 

 

4. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành. Sinh viên làm đơn trình bày và nộp tại Phòng QLĐT-CTSV (A0.14). Nội dung đơn ghi rõ họ, tên, lớp sv, điểm trung bình xét ngành, điểm trung bình ngoại ngữ (nếu có) nội dung thắc mắc và số điện thoại liên lạc. Thời gian nhận đơn: từ 12/12/2016 đến 15/12/2016.