Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành cho sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng Khóa 41 - ĐHCQ

1.     Kết quả xét chuyên ngành chuyên ngành cho sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng Khóa 41 - ĐHCQ:  xem danh sách

-         Điểm chuẩn NV4: Kinh tế kế hoạch và đầu tư (ĐTB: 6.16)

-         Điểm chuẩn NV4: Tài chính công (ĐTB: 5.91)

2.     Các trường hợp đã xét lên lớp và bị tràn 3 nguyện vọng nhưng chưa đến đăng lại nguyện vọng, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiều, P6, Q.3, TP.HCM) để đăng ký lại. Thời hạn: đến sáng ngày 22/12/2016, quá hạn trên nếu sinh viên không đăng ký trường sẽ ra quyết định xóa tên.