Đang xử lí...

Thông báo số liệu thống kê đăng ký nguyện vọng vào ngành, chuyên ngành Khóa 42 – ĐHCQ

1. Số lượng đăng ký nguyện vọng ngành, chuyên ngành: xem bảng thống kê nguyện vọng bên dưới.

 

2. Thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng: từ 8g00 ngày 21/06/2017 đến 16g00 ngày 22/06/2017 trên trang website www.online.ueh.edu.vn

 

3. Đối tượng đăng ký đợt điều chỉnh nguyện vọng:

- Sinh viên có nhu cầu điều chỉnh;

- Sinh viên chưa đăng ký đợt 1;

 

Cách xét tuyển vào ngành, chuyên ngành của Khóa 42-ĐHCQ khác với các khóa trước, sinh viên cần xem lại quy định trước khi điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký.

 

 

4. Thời gian và địa điểm nộp phiếu đăng ký nguyện vọng

 

Ngày nộp phiếu

Giờ nộp phiếu

Các lớp sinh viên

Thứ Hai, ngày 26/6/2017

08g00 – 09g00

01 – 32.

Thứ Hai, ngày 26/6/2017

14h00 – 15g00

33 – 64.

Địa điểm:  Hội trường Chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu.

 

Lưu ý:

- Khi điều chỉnh nguyện vọng chú ý chỉ tiêu của ngành, chuyên ngành muốn điều chỉnh so với số liệu đăng ký của các nguyện vọng;

- Sinh viên phải in phiếu đăng ký nguyện vọng (lần đăng ký sau cùng) để nộp đúng thời gian quy định. Kể cả sinh viên không điểu chỉnh nguyện vọng phải kiểm tra lại nguyện vọng đã đăng ký và in phiếu đăng ký nguyện vọng.

- Ký tên vả ghi rõ họ tên vào phiếu đăng ký xét ngành;

- Sinh viên phải trực tiếp đến nộp phiếu đăng ký và ký tên vào danh sách. Trường hợp nhờ sinh viên khác nộp giúp, sinh viên phải tự in phiếu và ký tên trực tiếp vào phiếu trước khi gởi cho bạn nộp giúp.

- Nhà trường hủy kết quả đăng ký các trường hợp đã đăng ký nhưng không nộp phiếu đăng ký nguyện vọng đúng thời gian quy định.

- Các trường hợp vi phạm quy định đăng ký sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

 

- Sinh viên cần chú ý số đăng ký các nguyện vọng có giá trị như sau:

Thứ tự ưu tiên xét tuyển:

-Điểm trung bình xét tuyển vào ngành, chuyên ngành (ĐTB_XCN);

-Chỉ tiêu ngành, chuyên ngành đã thông báo.

 

Cách thức xét tuyển:

            -Các nguyện vọng (từ 1 đến 3) của sinh viên có giá trị xét tuyển như nhau. Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

            -Trong trường hợp sinh viên không đạt cả 3 nguyện vọng, sinh viên đăng ký lại nguyện vọng vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu xét tuyển.

 

BẢNG THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG KHÓA 42 – ĐHCQ

(đăng ký từ ngày 09/6/2017 – 19/6/2017)

 

STT

Ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

Nguyện

vọng 1

Nguyện

vọng 2

Nguyện

vọng 3

1

Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

90

21

37

75

2

Quản lý nguồn nhân lực

100

120

133

129

3

Thẩm định giá

100

10

45

115

4

Bất động sản

50

14

40

103

5

Quản trị

250

284

275

266

6

Quản trị chất lượng

90

37

79

89

7

Quản trị khởi nghiệp

50

41

84

63

8

Kinh doanh Quốc tế

90

189

105

34

9

Ngoại Thương

100

149

44

15

10

Kinh doanh thương mại

180

266

239

100

11

MARKETING

180

266

147

86

12

Quản trị lữ hành

45

56

73

77

13

Quản trị khách sạn

45

64

103

119

14

Tài chính công

90

11

53

120

15

Thuế

90

11

21

57

16

Tài chính

270

255

213

127

17

Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

50

12

28

59

18

Ngân hàng

280

112

214

418

19

Thị trường chứng khoán

50

14

17

61

20

Kế toán Công

50

5

157

137

21

Kế toán doanh nghiệp

450

418

384

250

22

Kiểm toán

90

233

86

40

23

Thương mại điện tử

50

107

130

112

24

Luật kinh doanh

100

60

48

102

 

Tổng cộng

2.940

2755

2755

2754