Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa 42 - ĐHCQ

1. Danh sách xét chuyên ngành:  xem danh sách

- Sinh viên đăng ký học phần trên trang www.online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 10/7/2017 đến 16g00 ngày 12/7/2017.

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 10/7/2017 đến 04/8/2017.

 

2. Danh sách sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng: xem danh sách

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đến Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) bàn số 16 để nhận phiếu đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển (kể cả số sinh viên không đăng ký đợt 1)

          + Thời gian: 03/7/2017.

          + Sáng: 8g00 – 11g00; Chiều: 14g00 – 16g00

 Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi đến đăng ký lại (không giải quyết đăng ký thay).

Kết quả xét đợt 2: công bố trên website www.online.ueh.edu.vn vào 14g00, ngày 05/7/2017 hoặc xem trong tài khoản sinh viên.

 

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem

 

4. Sinh viên Lào liên hệ phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) bàn số 16 để được hướng dẫn xét chuyên ngành.

 

5. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành. Sinh viên tự làm đơn trình bày và nộp tại Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) bàn số 16, gặp Thầy Can.

- Nội dung đơn ghi rõ họ, tên, lớp sinh viên, điểm trung bình xét ngành, điểm trung bình ngoại ngữ (nếu có) nội dung thắc mắc và số điện thoại liên lạc.

Thời gian nhận đơn: từ 03/7/2017 đến 05/7/2017.

Địa điểm nộp đơn: Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) bàn số 16, gặp Thầy Can.