Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa 43 - ĐHCQ

1. Danh sách xét chuyên ngành: xem danh sách

-Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 18/7/2018 đến 16g00 ngày 20/7/2018.

-Thời gian đóng phí: từ ngày 18/7/2018 đến 03/8/2018.

 

 2. Danh sách sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng: xem danh sách

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đến Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3) bàn số 16 để nhận phiếu đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển (kể cả số sinh viên không đăng ký đợt 1)

+ Thời gian: 12/7/2018 đến 13/7/2018.

+ Sáng: 8g00 – 11g00; Chiều: 14g00 – 16g00

Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi đến đăng ký lại (không giải quyết đăng ký thay).

Kết quả xét đợt 2: công bố trên website vào 14g00, ngày 17/7/2018  hoặc xem trong tài khoản cá nhân.

 

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem

 

4. Sinh viên Lào, Campuchia liên hệ Thầy Can [bàn số 16] - phòng QLĐT-CTSV (A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3) để được hướng dẫn xét chuyên ngành.

 

5. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành. Sinh viên tự làm đơn trình bày và nộp cho Thầy Can tại bàn số 16, phòng QLĐT-CTSV (A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3). Nội dung đơn ghi rõ họ, tên, lớp sinh viên, điểm trung bình xét ngành, điểm trung bình ngoại ngữ (nếu có), nội dung thắc mắc và số điện thoại liên lạc. Thời gian nhận đơn: từ 12/7/2018 đến 13/7/2018.