Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 45-ĐCHQ

1. Danh sách xét chuyên ngành (sinh viên xem trong tài khoản cá nhân):
- Riêng ngành Quản trị kinh doanh đang chờ điểm (Vui lòng xem tại đây).
- Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 10g00 ngày 05/8/2020 đến 16g00 ngày 07/8/2020.
- Thời gian đóng phí: từ ngày 05/8/2020 đến 14/8/2020.
 
2. Danh sách sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng: xem tại đây
Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng có tên trong danh sách đăng ký lại nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu tương ứng với ngành đã trúng tuyển tại trang: https://tinyurl.com/xetcnk45
- Thời gian từ 14g00, ngày 04/8/2020 đến 11g00, ngày 05/8/2020.
- Kết quả xét đợt 2 công bố lúc 15g00, ngày 06/8/2020 (xem trong tài khoản cá nhân)
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Thiên Trinh - trinhvt@ueh.edu.vn
 
3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem tại đây
 
4. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào chuyên ngành.
Sinh viên tự làm đơn trình bày, ký tên (ghi rõ họ tên) và gửi qua email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn.
 
Nội dung đơn ghi rõ:
Họ tên,
Lớp sinh viên,
Mã sinh viên,
Điểm trung bình xét chuyên ngành,
Nội dung thắc mắc,
Số điện thoại liên lạc.
 
Thời gian nhận khiếu nại qua email từ 14g00, ngày 04/8/2020 đến 10g00, ngày 06/8/2020.