Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 47 - Đại học chính quy

1. Kết quả xét chuyên ngành:

- Sinh viên xem kết quả xét chuyên ngành trong Portal sinh viên, Mục Thông tin cá nhân (Lớp sinh viên) và Mục Chương trình đào tạo.

- Thời gian đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2022: từ 10g00 ngày 22/7 đến 25/7/2022.

 

2. Danh sách sinh viên không trúng tuyển nguyện vọng xét chuyên ngành: xem tại đây

Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đăng ký lại nguyện vọng:

- Hình thức đăng ký: trực tuyến tại links http://go.ueh.edu.vn/xetchuyennganhk47

- Thời gian: từ ngày 07 đến 16g30 ngày 08/7/2022.

- Sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu, tương ứng với ngành đã trúng tuyển.

- Chỉ tiêu xét chuyên ngành đợt 2 đối với một số chuyên ngành thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng

 

STT

Chuyên ngành

Ký hiệu

 chuyên

 ngành

Chỉ tiêu

 điều

 chỉnh

Số lượng sinh viên

 đã trúng tuyển

 chuyên ngành đợt 1

Số lượng

 sinh viên

 tuyển bổ

 sung đợt 2

1

Thuế trong kinh doanh

TB

40

28

12

2

Quản lý thuế

TX

40

23

17

3

Tài chính công

PF

40

18

22

4

Quản trị tín dụng

CD

40

14

26

Tổng số

77

 
 

- Kết quả xét chuyên ngành đợt 2 được công bố vào ngày 18/7/2022 tại Portal sinh viên.

 

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem tại đây

 

4. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào chuyên ngành

Sinh viên sử dụng email do UEH cấp gửi đến email trinhvt@ueh.edu.vn (Cô Thiên Trinh) với nội dung như sau:

- Tiêu đề: MSSV - Họ tên - Thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành Khóa 47

- Nội dung email cần có các thông tin:

Họ tên sinh viên:

            Mã số sinh viên:

            Lớp sinh viên:

            Số điện thoại liên hệ:

            Nội dung thắc mắc:

 Thời gian gửi thắc mắc: đến 16g30 ngày 09/7/2022.