Đang xử lí...

Thông báo số lượng đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành Khóa 48 - Đại học chính quy và thời gian điều chỉnh nguyện vọng

Căn cứ kế hoạch xét chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 48 - Đại học chính quy (ĐHCQ), Phòng Đào tạo thông báo như sau:

 

1. Số lượng sinh viên đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành từ ngày 30/5/2023 đến 08g00 ngày 07/6/2023: (Vui lòng xem bảng thống kê đăng ký nguyện vọng phía cuối thông báo này)

 

2. Thời gian sinh viên được điều chỉnh nguyện vọng xét chuyên ngành là từ 09g00 ngày 09/6/2023 đến 11g30 ngày 12/6/2023 tại trang https://go.ueh.edu.vn/xetcnk48

 

3. Đối tượng đăng ký nguyện vọng trong thời gian từ 09g00 ngày 09/6/2023 đến 11g30 ngày 12/6/2023 gồm:

- Sinh viên có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký;

- Sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng;

- Sinh viên đăng ký nguyện vọng không đúng ngành đã trúng tuyển;

- Sinh viên kê khai sai thông tin khi đăng ký nguyện vọng trong thời gian từ ngày 30/5/2023 đến 08g00 ngày 07/6/2023.

 

Lưu ý:

a) Email đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành hợp lệ phải thỏa cả 2 điều kiện sau:

+ Email do UEH cấp cho sinh viên;

+ Email trùng khớp với thông tin Mã số sinh viên được cấp.

b) Danh sách sinh viên Khóa 48 - Đại học chính quy chưa thực hiện đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành từ ngày 30/5/2023 đến 08g00 ngày 07/6/2023: Nhấn để xem

 

4. Dự kiến ngày 16/6/2023, Phòng Đào tạo gửi thông tin xác nhận nguyện vọng sinh viên đã đăng ký để xét chuyên ngành đến địa chỉ email do UEH cấp cho sinh viên (tên miền st.ueh.edu.vn).

 

5. Nguyên tắc xét chuyên ngành:

+ Các nguyện vọng có giá trị xét tuyển như nhau.

+ Nguyện vọng 1 có ưu tiên cao nhất. Sinh viên trúng tuyển Nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng tiếp theo.

+ Đối với sinh viên trúng tuyển Ngành Tài chính - Ngân hàng, trường hợp không đạt cả 3 nguyện vọng, sinh viên thực hiện đăng ký lại nguyện vọng vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu xét tuyển tương ứng với ngành trúng tuyển trong thời gian quy định.

+ Thứ tự ưu tiên xét tuyển: 1. Nguyện vọng của sinh viên; 2. Chỉ tiêu chuyên ngành đã thông báo; 3. Điểm trung bình xét chuyên ngành.

+ Sử dụng thang điểm 10 trong việc tính Điểm trung bình xét chuyên ngành đối với Khóa 48 - ĐHCQ.

 

6. Các trường hợp bị hủy kết quả đăng ký nguyện vọng:

- Đăng ký nguyện vọng không đúng ngành đã trúng tuyển;

- Địa chỉ email đăng ký nguyện vọng không hợp lệ.

 

---*---

 

Bảng thống kê số lượng sinh viên Khóa 48 – Đại học chính quy đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành từ ngày 30/5/2023 đến 08g00 ngày 07/6/2023