Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 48 - Đại học chính quy

 

 

1. Kết quả xét chuyên ngành:

Sinh viên xem kết quả xét chuyên ngành tại Portal sinh viên, Mục Thông tin cá nhân (Lớp sinh viên) và Mục Chương trình đào tạo.

 

2. Danh sách sinh viên cần thực hiện đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành đợt bổ sung: (Click xem tại đây)

Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đăng ký lại nguyện vọng:

- Hình thức đăng ký: trực tuyến tại links https://go.ueh.edu.vn/xetcnk48

- Thời gian: từ 09g00 ngày 07/7/2023 đến 09g00 ngày 10/7/2023.

- Sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành thỏa điều kiện điểm chuẩn.

- Kết quả xét chuyên ngành đợt 2 được công bố vào ngày 19/7/2023 tại Portal sinh viên.

 

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: (Click xem tại đây)

Công thức tính điểm trung bình xét chuyên ngành:

Trong đó:

Đi : điểm học phần của học phần i theo thang điểm 10

ai : số tín chỉ của học phần i

i = 1,2….,n

n : số học phần sinh viên đã học trong 02 học kỳ năm nhất của khóa xét vào ngành, chuyên ngành (kể cả học phần được chuyển điểm) theo chương trình đào tạo.

A : tổng số tín chỉ theo kế hoạch trong 02 học kỳ năm nhất của khóa xét vào ngành, chuyên ngành (không bao gồm các học phần: Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, học phần được xét duyệt Vắng thi có phép).

 

4. Một số thông tin khác

- Nguyên tắc xếp lớp sinh viên chuyên ngành lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên 1. Điểm trung bình xét chuyên ngành từ cao xuống thấp

+ Ưu tiên 2. Lớp sinh viên giai đoạn chưa xét ngành từ nhỏ đến lớn

Căn cứ trên nguyên tắc xếp lớp đã công bố, các trường hợp có nhu cầu chuyển lớp sinh viên vì lý do cá nhân đều không được giải quyết.

- Thời gian đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2023: từ 10g00 ngày 21/7 đến 24/7/2023.

Chi tiết thông báo tại links.

 

5. Hướng dẫn gửi thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào chuyên ngành

Sinh viên chọn 01 trong 02 cách sau:

- Cách 1: Liên hệ qua số điện thoại 028 3823 0082 - số nội bộ 153 (Cô Thiên Trinh)

+ Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định)

+ Sáng: 07g30 - 11g30; Chiều: 13g30 - 16g30

- Cách 2: Gửi email đến địa chỉ trinhvt@ueh.edu.vn (Cô Thiên Trinh)

+ Sinh viên sử dụng email do UEH cấp.

+ Tiêu đề email: Thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành Khóa 48

+ Nội dung email cần có các thông tin:

  • Họ tên sinh viên:
  • Mã số sinh viên:
  • Lớp sinh viên:
  • Số điện thoại liên hệ:
  • Nội dung thắc mắc:

+ Thời gian nhận thắc mắc: đến 09g00 ngày 10/7/2023.

+ Thời gian trả lời giải đáp thắc mắc: ngày 19/7/2023.