Đang xử lí...

Thông báo kết quả học Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 46 - ĐHCQ

-Kết quả học GDQPAN: <xem chi tiết>

 

Ghi chú:

kh: không học, ct: cấm thi, m: Miễn, vt: vắng thi

TL: thi lại, LT: lý thuyết, TH: thực hành

 

Lưu ý:

-Thắc mắc về kết quả thi, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo – Trung tâm GDQPAN qua email: btbngoc@ttgdqp.edu.vn hoặc địa chỉ Trung tâm GDQPAN, số 01 Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc Gia TP. HCM, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương.

-Các trường hợp sinh viên chưa học, có học phần không đạt. Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (phòng A0.14, bàn số 16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để xác nhận và đăng ký học lại tại phòng Đào tạo, Trung tâm GDQPAN (hàng tháng Trung tâm đều có đợt học và đăng ký trước đợt học ít nhất nữa tháng).

-Chuyên viên phụ trách, Trần Duy Can, email: dcan@ueh.edu.vn