Đang xử lí...

Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Anh đầu ra Hệ LTĐHCQ, VB2ĐHCQ, VLVH đợt tháng 11 năm 2023 – Thi ngày 19/11/2023 (Thi trực tuyến)

Căn cứ kết quả thi môn tiếng Anh đầu ra tổ chức thi ngày 19/11/2023 và ý kiến của Khoa Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế TP. HCM thông báo đến các sinh viên như sau:

 

1) Sinh viên đạt yêu cầu thi tiếng Anh đầu ra khi thỏa các điều kiện sau:

-Có tổng điểm 2 kỹ năng (nghe – hiểu; đọc – viết;): đạt từ 50 điểm trở lên;

-Điểm từng kỹ năng phải bằng hoặc hơn 30% số điểm tối đa của kỹ năng đó, nếu sinh viên có điểm một kỹ năng dưới ĐIỂM ĐẠT (bị điểm liệt) sẽ không đạt toàn bộ kỳ thi. Cụ thể như sau:

 

TT

KỸ NĂNG

ĐIỂM TỐI ĐA

ĐIỂM ĐẠT

ĐIỂM LIỆT

1

NGHE – HIỂU

20

≥ 6

<6

2

ĐỌC – VIẾT

80

≥ 24

<24

3

Tổng cộng:

100

≥ 50

 

 

2) Đối với sinh viên không đạt yêu cầu thi tiếng Anh đầu ra:

Sinh viên không đạt toàn bộ kỳ thi sẽ phải đăng ký và dự thi lại cả 2 kỹ năng vào các đợt thi sau, không được bảo lưu điểm từng kỹ năng (trừ sinh viên được giải quyết VTCP do sự cố kỹ thuật trong quá trình thi đã nhận được thông báo của Phòng Kế hoạch Đào tạo Khảo thí).

 

3) Thông báo thời gian nhận phúc khảo, lệ phí .

Thời gian nhận phúc khảo: từ ngày 28/11/2023 đến 12/12/2023.

Thời gian công bố kết quả phúc khảo: ngày 02/01/2024.

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo (02 kỹ năng: nghe - hiểu, đọc - viết) đăng ký theo đường link: https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/10071

Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/1 kỹ năng.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng KHĐT-KT: Cô Thu Hà - 028 73061976 (ext 6002).

 

4. Thông tin liên quan đến hệ LTĐHCQ, VB2ĐHCQ:

- Kết quả cập nhật vô portal cá nhân sau 10g00 ngày 28/11/2023

- Cập nhật danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 tại portal cá nhân mục “Đăng ký xét tốt nghiệp” sau 14g00 ngày 28/11/2023. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023, sinh viên gửi email  hủy kết quả xét tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo từ 28/11 đến 16g00 ngày 03/12/2023 theo thông tin sau:

VB2CQ/LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

Đề nghị hủy kết quả tốt nghiệp đợt tháng 12/2023:

  • MSSV:
  • Họ và Tên:
  • Lớp – Khóa:
  • Nội dung: Đề nghị hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023.

 

- Thông báo xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ đợt 4 năm 2023 (tháng 12/2023): xem chi tiết

 

5. Kết quả thi môn tiếng Anh đầu ra: xem tại đây

- Sinh viên tải file về máy tính để xem tránh tình trạng lỗi font chữ.

- Dự kiến đăng ký ôn thi tiếp theo sẽ có thông báo chi tiết vào tháng 02/2024, (Mr. Tấn, email: tan@ueh.edu.vn)

- Các khóa hết hạn đào tạo HKC/2023 gồm K25.1 LTĐHCQ, K21.1VB2CQ - Sinh viên bổ sung chứng chỉ TOEIC>=450 (2kỹ năng/4 kỹ năng)/IELTS(Academic/general>=4.0 trước ngày 30/12/2023 để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.