Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ các học phần của Khóa 47 Đại học chính quy (áp dụng cho sinh viên ĐHCQ; ĐHCQ-CLC)

Thời khóa biểu dự kiến K47: chi tiết

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại portal Student.ueh.edu.vn

 

Cổng thanh toán trực tuyến theo địa chỉ sau: payment.ueh.edu.vn

 

Thời gian đăng ký và đóng học phí như sau:

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ từ K39 đến và 46

10g00 06/9/2021

-08/9/2021

06/9/2021

-15/9/2021

2

Các khóa ĐHCQ-CLC từ 39 đến 46

10g00 01/10/2021

-03/10/2021

01/10/2021

-07/10/2021

 

 

Ghi chú:

+ Sinh viên có thể nộp học phí trực tiếp từ tài khoản cá nhân bằng cách chọn Tài chính sinh viên/ [Thanh toán trực tuyến] hoặc truy cập vào trang Cổng thanh toán trực tuyến theo địa chỉ sau: payment.ueh.edu.vn

+ Chuyên viên phụ trách:

ĐHCQ: Cô Xuân Tâm - xuantam86@ueh.edu.vn hoặc cô Thảo: thaonp@ueh.edu.vn

ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn – tan@ueh.edu.vn