Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ CLC (Học kỳ cuối năm 2022 – Đăng ký học ghép khóa 48 - CLC)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao còn trong thời gian đào tạo;
 
Thời gian đăng ký: 10g00, ngày 13/10/2022 đến 14/10/2022
Hình thức đăng ký: online tại portal Student.ueh.edu.vn
Thời gian đóng học phí: ngày 13/10/2022 đến 14/10/2022
 
Thời khóa biểu: chi tiết
 
Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm xuantam86@ueh.edu.vn