Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần Học kỳ giữa năm 2022 - ĐHCQ

1. Thời gian đào tạo:
 
Học kỳ giữa (HKG) : 20/6/2022 - 07/8/2022 (7 tuần) 
Trong đó: 
-Học lý thuyết             : 20/6/2022 - 24/7/2022 (5 tuần) 
⁃Thi kết thúc học phần: 25/7/2022 - 31/7/2022 (1 tuần) 
⁃Dự trữ KHĐT            : 01/8/2022 - 07/8/2021 (1 tuần) 
 
2. Thông tin về đăng ký học phần: 
2.1 Học phí học kỳ giữa năm 2022 (Phòng Tài chính - Kế toán) :
- Học phí ĐHCQ chương trình chuẩn: xem chi tiết
- Học phí ĐHCQ chương trình Chất lượng cao: xem chi tiết
 
2.2 Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ giữa năm 2022:  
- Thời gian thông báo Thời khóa biểu dự kiến: 30/3/2022 - Xem chi tiết
- Thời gian thông báo Thời khóa biểu chính thức: 24/5/2022.
Hình thức đăng ký: Online (Sinh viên đăng nhập tại trang Student.ueh.edu.vn và chọn mục Đăng ký học phần);
 
2.4 Lịch đăng ký học phần 

STT

Khóa học

Thời gian đăng ký

Hạn chót đóng học phí

1

CQ-K40, 41, 42, 43, 44, 45

10g00 15/4/2022- 18/4/2022

29/4/2022

2

CQ-CLC-K40, 41, 42, 43, 44, 45

10g00 19/4/2022- 21/4/2022

04/5/2022

3

CQ-K46, 47

10g00 22/4/2022- 25/4/2022

06/5/2022

4

CQ-CLC-46, 47

10g00 26/4/2022- 28/4/2022

10/5/2022

 

3. Thông tin liên hệ:

Nhóm

Sinh viên thuộc Khoa/Viện

Họ và tên

Email

Điện thoại

1

Kinh tế

Quản lý nhà nước

Lê Thị Cẩm Thu

camthu@ueh.edu.vn

0969060408

Lê Thị Diệu Phương

dieuphuong@ueh.edu.vn

0907225010

2

Tài Chính Công

Luật

Nguyễn Hoàng Tuyết Mai

mainht@ueh.edu.vn

0911452427

Võ Thị Ngọc Hương

ngochuong@ueh.edu.vn

0987115780

3

Quản trị

Tài chính

Lê Thị Tình

tinhle@ueh.edu.vn

0919.406.150

Vũ Thị Kim Dung

kimdungtcdn@ueh.edu.vn

0913.075.335

4

Kinh doanh quốc tế-Marketing

Ngân hàng

Ngô Thụy Minh Hiền

minhhien@ueh.edu.vn

0907.666.943

Nguyễn Thị Thảo Vy

thaovy@ueh.edu.vn

0918.733.647

5

Kế toán

Du lịch

Lê Bích Liễu

lblieu@ueh.edu.vn

0909.379.950

Đỗ Thị Tố Oanh

tooanh@ueh.edu.vn

0908.209.989

6

Toán – Thống kê

Công nghệ thông tin kinh doanh

Võ Thành Trí

tri1029@ueh.edu.vn

0983359935

Nguyễn Thị Ảnh

anh_ttk@ueh.edu.vn

0948757959

7

Viện Đô thị thông minh và quản lý (ISCM)

Viện Đổi mới sáng tạo (UII)

Lại Phương Dung

dunglp@ueh.edu.vn

0937766145

Nguyễn Thái Hoàng Oanh

hoangoanh.uii@ueh.edu.vn

0347863686

8

Ngoại ngữ

Lý luận chính trị

Cao Thị Xuân Tâm

xuantam86@ueh.edu.vn

0983553288

Nguyễn Phương Thảo

thaonp@ueh.edu.vn

0919845204

 

Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký học phần Học kỳ giữa không được phép hủy sau thời gian đăng ký học phần;
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2022: tháng 05/2022;
- Học kỳ giữa năm 2022 sẽ được tổ chức giảng dạy tập trung. Đến thời gian học, trường hợp dịch bệnh diễn biễn phức tạp, không tổ chức được hình thức học tập trung được, Trường sẽ tổ chức giảng dạy bằng hình thức đào tạo trực tuyến.
 
Danh sách Ngành/Chuyên ngành theo Khoa/Viện
 
TT Khoa/Viện Ngành/Chuyên ngành
1 Khoa Kinh tế Kinh tế - Kinh doanh nông nghiệp
2 Khoa Kinh tế Kinh tế học ứng dụng
3 Khoa Kinh tế Bất động sản
4 Khoa Kinh tế Kinh tế đầu tư
5 Khoa Kinh tế Quản lý nguồn nhân lực
6 Khoa Kinh tế Thẩm định giá
7 Khoa Quản lý nhà nước Quản lý công
8 Khoa Luật Luật kinh doanh
9 Khoa Luật Luật kinh doanh quốc tế
10 Khoa Luật Luật (chưa vào chuyên ngành)
11 Khoa Tài chính công Quản trị hải quan-ngoại thương
12 Khoa Tài chính công Tài chính công
13 Khoa Tài chính công Quản lý thuế
14 Khoa Quản trị Quản trị
15 Khoa Quản trị Quản trị kinh doanh (chưa vào chuyên ngành)
16 Khoa Quản trị Quản trị chất lượng
17 Khoa Quản trị Quản trị khởi nghiệp
18 Khoa Quản trị Quản trị bệnh viện
19 Khoa Tài chính Đầu tư tài chính
20 Khoa Tài chính Tài chính
21 Khoa Tài chính Quản trị rủi ro tài chính
22 Khoa Tài chính Tài chính quốc tế
23 Khoa Tài chính Bảo hiểm
24 Khoa Ngân hàng Ngân hàng đầu tư
25 Khoa Ngân hàng Ngân hàng
26 Khoa Ngân hàng Ngân hàng quốc tế
27 Khoa Ngân hàng Thị trường chứng khoán
28 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Ngoại thương
29 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Kinh doanh quốc tế
30 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Kinh doanh thương mại
31 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
32 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Marketing
33 Khoa Kế toán Kế toán (chưa vào chuyên ngành)
34 Khoa Kế toán Kiểm toán
35 Khoa Kế toán Kế toán doanh nghiệp
36 Khoa Kế toán Kế toán công
37 Khoa Du lịch Quản trị khách sạn (chưa vào chuyên ngành)
38 Khoa Du lịch Quản trị khách sạn
39 Khoa Du lịch Quản trị lữ hành
40 Khoa Du lịch Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
41 Khoa Toán - Thống kê Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm
42 Khoa Toán - Thống kê Toán tài chính
43 Khoa Toán - Thống kê Thống kê kinh doanh
44 Khoa Toán - Thống kê Toán kinh tế (chưa vào chuyên ngành)
45 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Hệ thống thông tin kinh doanh
46 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Khoa học dữ liệu
47 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Thương mại điện tử
48 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Hệ thống hoạch định nguồn lực DN
49 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Hệ thống thông tin quản lý (chưa vào chuyên ngành)
50 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Công nghệ phần mềm
51 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện
52 Viện Đổi mới sáng tạo Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo
53 Viện Đô thị thông minh và quản lý Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh
54 Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh thương mại
55 Khoa Lý luận chính trị Kinh tế chính trị