Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ cuối - Năm 2022

1. Một số lưu ý quan trọng:

-       Các khóa hết thời gian đào tạo tháng 12/2022, gồm: khóa 40-ĐHCQ; khóa 40-ĐHCQ-CLC; khóa 20A-VB2ĐHCQ; khóa 24.1 – LTĐHCQ.

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được phép đăng ký mã học phần đang chờ lịch thi hoặc chờ kết quả điểm thi;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 27/7/2022) để đi học đúng lớp đã đăng ký; cập nhật học phí đã đóng; và/hoặc đăng ký lại các học phần bị hủy;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   ĐHCQ: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn - 0919845204

o   ĐHCQ: Cô Xuân Tâm - Email: xuantam86@ueh.edu.vn - 0983553288

o   ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn - Email: tan@ueh.edu.vn - 0932093788

o   LTĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - 0908933985

o   VB2ĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - 0908933985

-       Phụ trách quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

                 §  ĐHCQ: Thầy Tài  – Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn – 0903386805

                 §  ĐHCQ-CLC: Cô Uyên – Email: kimuyen@ueh.edu.vn - 0909333504

                 §  LTĐHCQ: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - 0918240571 

                 §  VB2ĐHCQ: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - 0918240571

 

2. Clip hướng dẫn đăng ký học phần:

1. Đăng ký học phần: tải file

2. Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

 

3. Thông báo hướng dẫn đăng ký HKC 2022 các khóa hệ ĐHCQ:

Phòng Đào tạo đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến. Trong thời gian đăng ký online [xem chi tiết bảng bên dưới] sinh viên tự đăng ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh P1, P2, P3, P4;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, học vượt.

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên được tự điều chỉnh thời khóa biểu (xóa/thêm lớp học phần) sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Sinh viên chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học.

 

4. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: https://dsa.ueh.edu.vn/

Tham khảo Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: Xem hướng dẫn.

Cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ email: dsa@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.7306.1976

 

5. Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính - Kế toán

ĐHCQ: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=238455

ĐHCQ-CLC: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=238456

VB2ĐHCQ và LTĐHCQ: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=238457 

Cổng thanh toán điện tử: https://payment.ueh.edu.vn/

 

6. Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp:

ĐHCQ: xem chi tiết 

LTĐHCQ: xem chi tiết

  VB2ĐHCQ: xem chi tiết

 

7. Kế hoạch đăng ký học phần và nộp học phí:

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2022

 

Trong đó :

Học lý thuyết:  08/08/2022 - 14/12/2022 (17 tuần)

Thi học kỳ: 05/12/2022 - 18/12/2022 (2 tuần) và một số ngày trong học kỳ theo lịch thi cụ thể.

Dự trữ KHĐT: 19/12/2022 - 02/01/2023 (2 tuần)

 

Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khdtkt.ueh.edu.vn tải file

Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khdtkt.ueh.edu.vn: 27/7/2022

Sinh viên đăng ký học phần tại portal: https://student.ueh.edu.vn/  

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần online

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Hạn cuối

đóng học phí

Hạn cuối nộp đơn

hủy học phần

(được rút học phí)

1

CQ - K40, 41, 42,

43, 44, 45

10g00

27/5/2022

- 30/5/2022

05/7/2022

16/7/2022

2

CQ-CLC-40, 41,

42, 43, 44, 45

10g00

31/5/2022

- 02/6/2022

05/7/2022

16/7/2022

3

CQ-K46

10g00

14/06/2022

- 16/6/2022

12/7/2022

16/7/2022

4

CQ-CLC-K46, K47

10g00

17/6/2022

- 20/6/2022

12/7/2022

16/7/2022

5

VB2-K20, K20B,

K21.1, K21.2, K22.1,

K22.2, K23.1, K23.2,

K24.1, K24.2

10g00

21/6/2022

- 23/6/2022

30/6/2022

16/7/2022

6

LT-K24.1, K24.2,

K25.1, K25.2,

K26.1, K26.2,

10g00

24/6/2022

- 27/6/2022

04/7/2022

16/7/2022

7

CQ-K47

10g00

22/7/2022

- 25/7/2022

08/8/2022

08/08/2022

 

 

8. Ghi chú:

- Ngày 01/08/2022, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí cho các sinh viên Khóa 47 đóng học phí trước nhiều học kỳ. Các sinh viên này đóng phí các học phần còn lại từ ngày 02/08/2022 đến ngày 08/08/2022..

- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trễ nhất trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.

- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2023 : dự kiến tháng 10/2022.

- Các học phần học kỳ 1 hệ VB2 ĐHCQ, LTĐHCQ sẽ được tổ chức vào thời điểm tuyển sinh khóa mới. Sinh viên theo dõi thông báo tại website daotao.ueh.edu.vn (dự kiến giữa tháng 6/2022).

- Dự kiến trong tháng 08/2022 sẽ có thông báo về đăng ký thi và học ôn Tiếng Anh đầu ra, trên web: daotao.ueh.edu.vn

- Sinh viên K44, K45 nộp đơn đề nghị mở lớp học lại (lớp ngoài TKB dự kiến) HKC 2022 tại Khoa/Viện quản lý hạn cuối ngày 29/07/2022.