Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần Giáo dục thể chất dành cho sinh viên ĐHCQ, ĐHCQ-CLC Khóa 42, 43, 44, 45, 46 (Học kỳ đầu năm 2024 – Đăng ký bổ sung)

Thời khóa biểu GDTC dự kiến: xem chi tiết
 
Hình thức đăng ký:
Sinh viên tải mẫu giấy đề đăng ký học phần (tại đây),
và điền đầy đủ thông tin, gửi email đến Cô Xuân Tâm [xuantam86@ueh.edu.vn] đăng ký bổ sung.
 
Đối tượng đăng ký:
Sinh viên ĐHCQ, ĐHCQ CLC Khóa 42, 43, 44, 45, 46. 
Sinh viên các Khóa còn lại đăng ký trực tuyến học phần GDTC trong thời gian trường mở mạng đăng ký học phần như đã thông báo.
 
Thời gian nhận đề nghị: từ 10/11/2023 đến 17/11/2023.
 
Thời gian nộp học phí:
+ Cổng thanh toán điện tử: https://payment.ueh.edu.vn
+ Hạn chót: 17/11/2023.