Đang xử lí...

Thông báo sinh viên Đại học chính quy, ĐHCQ-CLC đăng ký khảo sát nhu cầu học lại học phần (Dự kiến mở trong học kỳ giữa 2023)

Để có cơ sở tổ chức các lớp học phần học kỳ giữa (HKG) năm 2023, phòng Đào tạo thông báo về việc Khảo sát nhu cầu học HKG năm 2023 như sau:
 
1. Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ, ĐHCQ-CLC còn trong thời gian đào tạo (từ khóa 41 đến khóa 48).
 
2. Thời gian: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 20/3/2023.
 
3. Hướng dẫn: Đăng ký trực tuyến qua mạng internet, sinh viên thực hiện các bước:
- Chọn <Đăng nhập> tại trang https://student.ueh.edu.vn/
- Nhập mã sinh viên và mật khẩu
- Chọn <Khảo sát nhu cầu học>
- Chọn <Ghi danh> ứng với học phần cần đăng ký học
 
Lưu ý: Chỉ các học phần bị rớt mới xuất hiện trong danh sách này. Sinh viên thi đạt tất cả các học phần không tham gia khảo sát.
 
4. Mở lớp: Thời khóa biểu dự kiến HKG năm 2023 căn cứ vào số lượng Khảo sát nhu cầu học này. Lớp học phần chỉ được mở khi số lượng sinh viên đăng ký và đóng học phí từ 30 sinh viên trở lên.
 
Lưu ý:
+ Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đề nghị mở lớp sau thời gian Khảo sát nhu cầu học (sau ngày 20/3/2023);
+ Sinh viên xem các học phần dự kiến mở lớp trong HKG năm 2023 và kế hoạch đăng ký học phần vào ngày 31/3/2023.
+ Sinh viên thắc mắc về học phần được mở lớp hạn chót ngày 03/4/2023, vui lòng liên hệ:
+ĐHCQ: cô Xuân Tâm, email: xuantam86@ueh.edu.vn;
+ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn, email: tan@ueh.edu.vn;
Địa điểm phòng Đào tạo: phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;
Thời gian làm việc: (sáng 7h30- 11h30, chiều từ 13h30- 16h30, từ thứ 2 đến thứ 6);
+ Khảo sát này chỉ mang tính chất thống kê để Phòng Đào tạo căn cứ mở lớp học phần HKG 2023.