Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ cuối - Năm 2023

1. Một số lưu ý quan trọng:

-       Các khóa hết thời gian đào tạo, tính đến tháng 12/2023, gồm: khóa 41-ĐHCQ; khóa 41-ĐHCQ-CLC; 

-       Các khóa hết thời gian đào tạo, tính đến tháng 12/2023, gồm: khóa 21.1-VB2ĐHCQ; khóa 25.1 – LTĐHCQ;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được phép đăng ký mã học phần đang chờ lịch thi hoặc chờ kết quả điểm thi;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 20/07/2023) để đi học đúng lớp đã đăng ký; cập nhật học phí đã đóng; và/hoặc đăng ký lại các học phần bị hủy;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   ĐHCQ: Cô Xuân Tâm - Email: xuantam86@ueh.edu.vn - 0983553288

o   ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn - Email: tan@ueh.edu.vn - 0932093788

o   LTĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - 

o   VB2ĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - 

-       Phụ trách quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

                 §  ĐHCQ: Thầy Tài  – Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn – 0903386805

                 §  ĐHCQ-CLC: Cô Uyên – Email: kimuyen@ueh.edu.vn - 0909333504

                 §  LTĐHCQ: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - 0918240571 

                 §  VB2ĐHCQ: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - 0918240571

 

2. Clip hướng dẫn đăng ký học phần:

1. Đăng ký học phần: tải file

2. Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

 

3. Thông báo hướng dẫn đăng ký HKC 2023 các khóa hệ ĐHCQ:

Phòng Đào tạo đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến. Trong thời gian đăng ký online [xem chi tiết bảng bên dưới] sinh viên tự đăng ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh P1, P2, P3, P4;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, học vượt.

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên được tự điều chỉnh thời khóa biểu (xóa/thêm lớp học phần) sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Sinh viên chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học.

 

4. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: https://dsa.ueh.edu.vn/

Tham khảo Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: Xem hướng dẫn.

Cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ email: dsa@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.7306.1976

 

5. Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính - Kế toán

ĐHCQ: chi tiết

ĐHCQ-CLC: chi tiết

VB2ĐHCQ và LTĐHCQ: chi tiết

Cổng thanh toán điện tử: https://payment.ueh.edu.vn/

 

6. Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp:

Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Học kỳ doanh nghiệp theo các kế hoạch dưới đây (không theo nội dung trong tài khoản sinh viên). Thời gian làm việc cụ thể theo kế hoạch của Khoa và giảng viên quy định.

ĐHCQ: xem chi tiết

LTĐHCQ: xem chi tiết

  VB2ĐHCQ: xem chi tiết

 

7. Kế hoạch đăng ký học phần và nộp học phí:

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023

 

Thời gian:   07/08/2023 - 31/12/2023 (21 tuần)
Trong đó:    Học lý thuyết: 07/08/2023 - 03/12/2023 (17 tuần)
                     Thi học kỳ: 04/12/2023  - 17/12/2023 (2 tuần)
                     Dự trữ KHĐT: 18/12/2023 - 31/12/2023 (2 tuần)
Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khdtkt.ueh.edu.vn: GDTC; ĐHCQ(K46, K47, K48); VB2ĐHCQ + LTĐHCQ
Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khdtkt.ueh.edu.vn: 20/07/2023
 
Sinh viên đăng ký học phần tại portal: https://student.ueh.edu.vn
 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần online

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Hạn chót

đóng học phí

Thời hạn nộp đơn

hủy học phần

(được rút học phí)

1

CQ-K41, K42, K43, K44, K45, K46

10g00 23/05/2023

 - 26/05/2023

30/06/2023

14/07/2023

2


CQ-CLC-K41, K42, K43, K44, K45, K46

10g00 30/05/2023

 - 02/06/2023

30/06/2023

14/07/2023

3

CQ-K47

10g00 07/06/2023

 - 10/06/2023

05/07/2023

14/07/2023

4

CQ-CLC-K47, K48

10g00 13/06/2023

 - 16/06/2023

05/07/2023

14/07/2023

5

LT - K25.1, K25.2, K26.1,
K26.2, K27.1, K27.2, K28.1

VB2 - K21.1, K21.2, K22.1, K22.2, K23.1, K23.2,
K24.1, K24.2, K25.1, K25.2,
K26.1

10g00 20/06/2023

 - 23/06/2023

30/06/2023

14/07/2023

6

CQ-K48

10g00 21/07/2023

 - 24/07/2023

04/08/2023

04/08/2023

 

 

8. Ghi chú:

- Phòng Tài chính kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí cho các sinh viên đóng học phí trước nhiều học kỳ: Khóa 47 ngày 01/07/2023, Khóa 48 ngày 01/08/2023. Các sinh viên này đóng phí các học phần còn lại từ thời gian nêu trên đến hết thời hạn đóng học phí.
- Thời gian hủy học phần không rút học phí (không hoàn lại phí): trễ nhất trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.  
- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt trong các học kỳ trước phải tự xóa lớp học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần (nếu có).
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2024: Tháng 10/2023.
- Sinh viên K46, K47, K48 nộp đơn đề nghị mở lớp học lại (lớp ngoài TKB dự kiến) HKC 2023 tại Khoa/Viện quản lý hạn cuối ngày 07/08/2023.
-  Trong học kỳ, sinh viên hệ Liên thông và Văn bằng 2 thường xuyên theo dõi thông báo về việc đăng ký học phần các môn của HK1 và Tiếng Anh đầu ra trên website daotao.ueh.edu.vn