Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ (Học kỳ cuối năm 2023 – Đăng ký học ghép khóa 49 ĐHCQ)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên ĐHCQ, ĐHCQ- chương trình chất lượng cao còn trong thời gian đào tạo;

 

Thời gian đăng ký:

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Hạn chót

đóng học phí

1

Chương trình chuẩn

CQ-K41, K42, K43,

K44, K45, K46, K47, K48

10g00 16-17/9/2023

(02 ngày)

20/9/2023

2

Chương trình Chất lượng cao

CQ-CLC-K41, K42, K43

K44, K45, K46, K47, K48

20/9/2023

 

Hình thức đăng ký: online tại portal Student.ueh.edu.vn

Thời khóa biểu (sinh viên xem các mục Khóa 49): chi tiết

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách:

ĐHCQ: Cô Xuân Tâm xuantam86@ueh.edu.vn

ĐHCQ- CLC: Thầy Tấn tan@ueh.edu.vn