Đang xử lí...

Thông báo học Giáo dục quốc phòng - an ninh Khóa 47-ĐHCQ (đợt 1)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Khóa 47-ĐHCQ và căn cứ vào công văn số 238/GDQP-ĐT ngày 07/12/2021 về việc giảng dạy và học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), nay Phòng Đào tạo thông báo:

 

1. Thời gian học: từ ngày 27/12/2021 đến ngày 21/01/2022. Gồm các lớp sinh viên có mã lớp: KE, ĐT, BA, FB, AC, KQ, HT, HM, DV, TE, RE, HR, AR, SC.

 

STT

Mã lớp

Tên lớp

1

KE

Kinh tế

2

ĐT

Kinh tế đầu tư

3

BA

Quản trị kinh doanh

4

FB

Tài chính – Ngân hàng

5

AC

Kế toán

6

KQ

Kinh doanh quốc tế

7

HT

Hệ thống thông tin quản lý

8

HM

Quản trị khách sạn

9

DV

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10

TE

Tài chính quốc tế

11

RE

Bất động sản

12

HR

Quản trị nhân lực

13

AR

Kinh doanh nông nghiệp

14

SC

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

15

TO

Toán kinh tế

 

 

2. Hình thức dạy học và thi: trực tuyến, sử dụng phần mềm Zoom, Google workspace.

3. Chi tiết về học tập và thi trực tuyến môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh: Sinh viên truy cập website của Trung tâm (ttgdqp.edu.vn) trước 01 tuần của thời gian bắt đầu khóa học để biết thông tin về lớp học, các quy định về học, thi trực tuyến môn GDQPAN.

4. Một số nội dung sinh viên phải chuẩn bị

- Điện thoại di động thông minh, hoặc máy tính có tích hợp camera, micro, cài đặt phần mềm Zoom để tham gia học tập.

- Sử dụng địa chỉ email sinh viên do UEH cấp <ten>@st.ueh.edu.vn

- Sinh viên phải tải hoặc in tài liệu môn học GDQPAN trên website của Trung tâm để học tập (mỗi sinh viên 03 quyển: giáo trình Quốc phòng an ninh tập 1, 2 và tài liệu học tập các bài bổ sung).

- Chuẩn bị tập vở ghi chép nội dung bài học khi tham gia lớp học.

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can – dcan@ueh.edu.vn