Đang xử lí...

Thông báo phát thẻ sinh viên cho khóa 23.1; 23.2 - Văn bằng hai ĐHCQ và khóa 25.1; 25.2 - Liên thông ĐHCQ

Đại diện các lớp sinh viên khóa 23.1; 23.2 - Văn bằng hai ĐHCQ và khóa 25.1; 25.2 - Liên thông ĐHCQ đến phòng trực ngoài giờ của phòng Đào tạo để nhận thẻ sinh viên.

 

Mỗi lớp cử 01 (một) đại diện nhận thay cho cả lớp. Khi đến liên hệ, sinh viên vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

 

Thông tin chi tiết như sau:

Phòng trực ngoài giờ - Phòng B2-008

279 Nguyễn Tri Phương, quận 10 (tòa nhà cũ, phía sau, tầng trệt)

Thời gian:

Các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7;

Từ 18g00 đến 19g30;

Từ ngày 05/05/2021 đến 14/05/2021.

Trường hợp cần trao đổi thêm, sinh viên vui lòng gửi email cho cô Quyên - quyennga@ueh.edu.vn