Đang xử lí...

Thông báo học Giáo dục quốc phòng - an ninh (Đợt 1) của sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ

Căn cứ Công văn 317/ĐHKT-KHĐTKT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí về thời khóa biểu dự kiến Học kỳ đầu năm 2023;

 

Căn cứ Thông báo số 2272/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc giảng dạy, học tập hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết Cổ truyền.

 

Căn cứ Công văn 227/GDQP-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh tháng 12/2022, Trường thông báo đến các Khoa/Viện đào tạo, các đơn vị liên quan, giảng viên và người học về hình thức học của học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh (Đợt 1) đối với Khóa 48 - ĐHCQ như sau:

 

- Danh mục các lớp sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ tham gia học đợt 1:

 

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

PHIÊN HIỆU LỚP SV

1

Kinh tế

KE001, KE002

2

Kinh tế đầu tư

DT001, DT002, DT003

3

Quản trị kinh doanh

BA001, BA002, BA003, BA004, BA005, BA006, BA007, BA008

4

Tài chính - Ngân hàng

FB001, FB002, FB003, FB004, FB005, FB006, FB007, FB008, FB009, FB010, FB011, FB012

5

Kế toán

AC001, AC002, AC003, AC004, AC005, AC006, AC007, AC008, AC009, AC010

6

Kinh doanh quốc tế

KQ001, KQ002, KQ003, KQ004, KQ005, KQ006

7

Hệ thống thông tin quản lý

HT001, HT002, HT003

8

Quản trị khách sạn

HM001, HM002, HM003

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

DV001, DV002, DV003

10

Tài chính quốc tế

TE001, TE002

11

Bất động sản

RE001, RE002, RE003

12

Quản trị nhân lực

HR001, HR002

13

Kinh doanh nông nghiệp

AR001

14

Toán kinh tế

TO001, TO002, TO003

15

Bảo hiểm

IN001

16

Kiểm toán

AU001

17

Kinh doanh thương mại

KM001, KM002, KM003

18

Marketing

MR001, MR002

19

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

LM001, LM002

20

Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện

DD001

 

- Thời gian đào tạo: từ ngày 19/12/2022 đến ngày 14/01/2023:

+ Từ ngày 19/12 - 31/12/2022 (hai tuần đầu của đợt học): Sinh viên học lý thuyết trực tuyến tại nhà;

+ Từ ngày 02/01 - 14/01/2023 (hai tuần cuối của đợt học): Sinh viên học thực hành trực tiếp theo thời khóa biểu của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

 

Phòng Đào tạo sẽ có thông báo đến sinh viên về kế hoạch tiếp nhận sinh viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ngay khi nhận được thông tin.

 

Trường đề nghị các trưởng Khoa/Viện đào tạo triển khai cho giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng), các trưởng đơn vị quản lý đào tạo thông báo đến viên chức, sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ biết để thực hiện.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Lê Tuấn Hà - Chuyên viên phòng Đào tạo - Sđt: 0901 277 335.