Đang xử lí...

Thông báo chuyển giảng đường học trong thời gian tổ chức Hội thảo quốc tế AAERE 2022

Theo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề "A pathway towards Carbon Neutrality in Asia" (AAERE 2022) của Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sử dụng các phòng ở cơ sở B1 để phục vụ cho Hội thảo quốc tế AAERE 2022, thời gian chiều ngày 18/8 (thứ 5); sáng - chiều ngày 19/8 (thứ 6) và 20/8/2022 (thứ 7).
 
Nay Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính chuyển đến Quý Thầy Cô Danh sách điều chuyển lớp học trong thời gian tổ chức Hội thảo quốc tế AAERE 2022, thông tin điều chỉnh cũng được cập nhật trên dashboard giảng viên và portal sinh viên.
 
Danh sách chuyển giảng đường học trong thời gian tổ chức Hội thảo quốc tế AAERE 2022: xem chi tiết
 
Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng phản hồi về Phòng KHĐT–KT theo địa chỉ e-mail: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 028.38.532.247 (ext 177 - gặp Ms. Trúc).