Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ IC3 Khóa 44 - Đại học chính quy xét tốt nghiệp Học kỳ cuối năm 2021

Căn cứ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành bậc Đại học thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trường thông báo về việc nộp chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification) để xét tốt nghiệp Học kỳ cuối năm 2021 đối với sinh viên Khóa 44 - ĐHCQ (bao gồm Chương trình chất lượng cao) như sau: 

1. Chứng chỉ cần nộp

Sinh viên các ngành và chuyên ngành (trừ ngành Hệ thống thông tin quản lý và Kỹ thuật phần mềm) Khóa 44 - ĐHCQ đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và đính kèm file chụp hình các chứng chỉ IC3. 

2. Thời hạn của chứng chỉ 

Chứng chỉ IC3 có giá trị trọn đời, sinh viên chỉ nộp một lần cho suốt khóa học.

3. Cách thức đăng ký nộp chứng chỉ

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ IC3 để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

Sinh viên thực hiện theo các bước như sau: 

-       Vào trang Portal cá nhân;

-       Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh - Loại chứng chỉ: Chứng chỉ tin học (Sinh viên chọn nộp 1 trong các phiên bản GS3/GS4/GS5).

-       Chọn đợt xét: Đợt 3 - Năm 2021 (K44 - ĐHCQ)

-       Nhập đầy đủ các thông tin: ID chứng chỉ/ CMND/CCCD có trên chứng chỉ;

-       Cập nhật file hình chứng chỉ IC3, yêu cầu:

·         Chứng chỉ IC3 được scan và lưu file PDF hoặc chụp hình định dạng file png/jpg;

·         Kịch thước file tối đa: 10Mb

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin của chứng chỉ.

-       Nhấn “Lưu thông tin”.

-      Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra".

Lưu ý: 

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung kê khai và file ảnh đính kèm đã nộp;

- Đối với những sinh viên nộp chứng chỉ IC3 sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ. 

Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2022, Phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ IC3 vào tháng 3/2022.

Chuyên viên phụ trách: Thầy Tài - ductaiqldt@ueh.edu.vn.